REGELS

ALGEMENE REGELS VAN MASTERCARD SNOWATTACK FESTIVAL & THE PARTY ARENA

Door een entreeticket te kopen, accepteer je automatisch alle voorwaarden die van toepassing zijn op dit evenement.

Indien je een Snowattack ticket hebt gekocht, laat je je voucher bij aankomst in je accommodatie zien aan het Festival Travel personeel om deze om te wisselen voor een polsbandje. Bezoekers zijn tijdens het evenement te allen tijde verplicht hun polsbandje te dragen. Polsbandjes zullen continu gecheckt worden bij de ingang van de Snowfever, Curious Bar en Party Arena (hierna aangeduid als de party venues). Bezoekers met een ongeldig polsbandje hebben geen toegang tot deze party venues.

DE CAPACITEIT VAN ALLE PARTY VENUES IS BEPERKT, DUS KOM OP TIJD!

Aangezien Festival Travel de programma’s en diensten in samenwerking met diverse partners levert, en daarbij afhankelijk is van de prestatie van deze partners, kan Festival Travel niet garant staan voor de beschikbaarheid, inhoud, kwaliteit en kwantiteit van dergelijke programma’s en diensten. Denk hierbij aan de kwaliteit van het optreden van een bepaalde artiest of de mogelijkheid om deel te nemen aan een specifiek programmaonderdeel in een bepaalde venue waarvan de capaciteit beperkt is.

Om veiligheidsredenen behoudt de organisatie het recht om de items en accessoires die bezoekers mee naar binnen mogen nemen in de party venues te limiteren.

De bezoeker gaat ermee akkoord dat de organisatie, geaccordeerde mediapartners, derde bevoegden en andere bezoekers geluids- en video-opnames mogen maken op het festival.

Daarbij stemt de bezoeker in met het vastleggen en publiceren van zijn/haar gezicht en uiterlijk, op voorwaarde dat de publicatie van zijn/haar naam enkel is toegestaan na zijn/haar uitdrukkelijke toestemming.

Indien de bezoeker een publiek figuur is, is het publiceren van zijn/haar naam ook mogelijk zonder uitdrukkelijke toestemming.

Op opnames gemaakt volgens bovengenoemde criteria verkrijgt de auteur onbeperkt, overdraagbaar en exclusief gebruiksrecht in tijd en ruimte, evenals op het gebied van gebruiksmethode. Met betrekking tot de bezoeker hebben Festival Travel en alle andere door Festival Travel geautoriseerde personen het recht om deze opnames te gebruiken (met name voor het adverteren van de evenementen), te vermenigvuldigen, aan te kondigen, te wijzigen, openbaar te maken en op de markt te brengen zonder hiervoor een vergoeding aan de bezoeker te hoeven verstrekken.

Bij de party venues draagt Festival Travel zorg voor het naleven van de gedrags- en veiligheidsregels met behulp van erkende professionele partners.

Het gebruik van drugs is – in overeenstemming met de geldende wetten – ook verboden op de evenementenlocaties.

Het festival is volledig cashless!

Festival Travel International Ltd. heeft het recht om het programma tussentijds te wijzigen.

GARDEROBE: Bezoekers dienen gebruik te maken van de verwarmde garderobe (dit is verplicht). Dit kost € 1,-. Met een VIP polsbandje is het gebruik van de garderobe gratis.