Ne maradj le akcióinkról!

Házirend

A SNOWATTACK FESZTIVÁL & A HELYSZÍNEK ÁLTALÁNOS HÁZIRENDJE

A belépőjegy megvásárlásával és/vagy a helyszínre történő belépéssel automatikusan elfogadod a rendezvényre vonatkozó előírásokat és szabályokat.
Amennyiben a Snowattack party karszalag megvásárlásra került, úgy az azt megtestesítő vouchert a Festival Travel International Kft. (a továbbiakban Festival Travel) dolgozói a szállás elfoglalásakor karszalagra cserélik. A karszalagot az érvényesség ideje alatt a Látogató köteles mindvégig viselni, amit a rendezők a helyszínekre történő belépéskor folyamatosan ellenőriznek.
Ha a látogató karszalagja sérült vagy lejárt, köteles elhagyni a Rendezvény területét.

A HELYSZÍNEK BEFOGADÓKÉPESSÉGE VÉGES, KÉRJÜK ÉRKEZZ IDŐBEN!
Tekintettel arra, hogy a programokat és szolgáltatásokat a Festival Travel nagyszámú Közreműködő együttműködésében, ezen Közreműködők teljesítésének függvényében nyújtja, azok hozzáférhetőségét, tartalmát, minőségét és mennyiségét (így pl. az adott előadók fellépése, az általuk nyújtott előadás elvárásoknak való megfelelősége, vagy az adott programon és/vagy helyszínen történő részvétel lehetősége) a Festival Travel nem garantálja a Látogató számára, hanem az a helyszín és a helyszínen lévő eszközök sajátosságaiból adódó korlátok (például egyes zárt rendezvényterek befogadóképessége) között alakul.

A szervezők a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartják a jogot arra, hogy a helyszínek területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozzák.

A szervezők a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében a mindenkori francia covid-19 és egyéb jogszabályoknak megfelelően járnak el a programok szervezése és lebonyolítása kapcsán.

A Látogató nem jogosult ital bevitelére, sem alkoholos, sem soft drink formájában a helyszínek területére.

A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a Festival Travel, valamint a Festival Traveltől engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, Sajtómunkatársak (a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint), más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek.
Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényen történő részvételével kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető.
Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető.
Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez.

A Festival Travel, valamint a Festival Traveltől engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvény népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk.

A helyszínek területére a Festival Travel megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató az adott Rendezvényen történő részvételével kifejezetten vállalja, hogy ezen Közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén, illetőleg amennyiben egyéb fontos körülmények (így például közegészségügyi okok) ezt indokolják, az utasításaikat követi.

A kábítószer fogyasztása a rendezvény területén is tilos!

A Festival Travel a műsorváltozás jogát fenntartja!