PRAVIDLÁ

OBECNÁ PRAVIDLA MASTERCARD FESTIVALU SNOWATTACK & PARTY ARENA

Zakoupením vstupenek automaticky přijímáte všechny smluvní podmínky, které se na akci vztahují.

V případě, že jste si zakoupili náramek na party Snowattack, při obsazování ubytování předložte zaměstnancům Festival Travel voucher, abyste mohli náramek uplatnit. Návštěvníci jsou povinni nosit náramky po celou dobu jejich platnosti.

Pořadatelé budou průběžně kontrolovat jejich dodržování při vstupu do Snowfever, Curious baru a Party Areny (dále jen Party Party). Návštěvníci s neplatnými náramky jsou povinni opustit svá místa.

KAPACITA VŠECH MÍST JE OMEZENÁ, PROSÍM PŘIJĎTE VŽDY VČAS!

Vzhledem k tomu, že Festival Travel poskytuje programy a služby ve spolupráci s řadou spolupracovníků a v závislosti na výkonu takových spolupracovníků, Festival Travel nezaručuje návštěvníkovi dostupnost, obsah, kvalitu a jejich množství (například výkon určitého umělce, že výkon určitého umělce musí odpovídat očekáváním návštěvníka nebo možnosti účastnit se konkrétního programu a / nebo na konkrétním místě), které však má vztah v závislosti na zvláštních vlastnostech místa a vybavení v něm ( jako je kapacita přidržení daného místa).

Pořadatelé si z bezpečnostních důvodů vyhrazují právo omezit věci a příslušenství, které lze vzít na party.

Návštěvník bere na vědomí, že Festival Travel, jeho smluvní partneři, přispěvatelé, mediální partneři (v souladu s ustanoveními samostatných smluv, které se na ně vztahují), další návštěvníci a další třetí strany mohou na událostech pořizovat zvukové a obrazové záznamy.

Návštěvník tedy výslovně souhlasí se zaznamenáním a zveřejněním své tváře, vzhledu a projevů, s podmínkou, že zveřejnění jeho jména je možné pouze s jeho výslovným souhlasem.

V případě, že je návštěvníkem veřejná osobnost, je možné zveřejnit jeho jméno i bez jeho výslovného souhlasu. Na nahrávky provedené podle výše uvedeného získá autor neomezené, převoditelné a výlučné právo na užívání s ohledem na návštěvníka v čase a prostoru, jakož i způsob použití. Ve vztahu k návštěvníkovi mají Festival Travel a další osoby pověřené Festival Travel právo používat (zejména pro reklamu na akce), množit, vyhlašovat, měnit, zveřejňovat a vystavovat veřejnosti a prodávat nahrávky aniž by za to musel návštěvníkovi poskytnout jakoukoli náhradu.

Festival Travel na místech strany zajišťuje dodržování pravidel chování a bezpečnosti ze strany konkurenčních a licencovaných profesionálních partnerů.

Konzumace drog – v souladu s platnými zákony – je na místech konání zakázána.

Festival je bezhotovostní!

Festival Travel International Ltd. si vyhrazuje právo na změnu programu!

ŠATNA: Použijte vyhřívanou šatnu (povinné). Cena je 1 € za to! U náramku VIP je použití zdarma.